Fókuszban a külpiacok

Bevezető

Tagvállalataink közös ismertetőjele a törekvés, hogy termékeiket, szolgáltatásaikat külföldön is értékesítsék. Eközben szem előtt tartják a régi közmondást, miszerint „egyedül nem megy”. A HWP sokoldalúan támogatja tagjait abban, hogy szilárdan megvessék a lábukat a külpiacokon. Eszközrendszerébe tartozik mindenekelőtt a hazai és külföldi projektekből álló, közös vállalati referenciabázis. A partnerség továbbá lehetőséget kínál tagvállalatainak a nemzetközi pályázatokon, valamint tendereken való részvétel összehangolására. A HWP-t működtető nonprofit kft. képviselheti a tagokat a nemzetközi szakmai kiállításokon és egyéb rendezvényeken. Továbbá segítséget nyújt a marketing- és reklámtevékenységben, illetve a külföldi kapcsolatok kiépítésében is. Végül, de nem utolsósorban, saját nemzetközi kapcsolatrendszerére támaszkodva információkat gyűjt és dolgoz fel az külpiacokról és az exportlehetőségekről.

Tartalom

Demó tartalom

Tudásmegosztás és tapasztalatcsere

Bevezető

A klímaváltozás hatásai kedvezőtlenül befolyásolják a hazai vízhelyzetet. A vízipari vállalatok kutatási-fejlesztési tevékenysége új és innovatív megoldásokat tud felkínálni ezekre a gondokra. A jelentős értéket képviselő magyar vízügyi tudás és felhalmozott tapasztalat határainkon túl nem csak elismert, de jól hasznosítható. Ezt támasztják alá tagjaink exportsikerei Európában, Afrikában és Ázsiában. A partnerség referenciabázisa kiterjed a vállalatainknál dolgozó szakemberekre is, akik „vizes” tudására támaszkodnak azokban a nemzetközi vízügyi szervezetekben, amelyekben a HWP tagságot vállalt. Mi több, ennek köszönhetően a HWP rendszeresen meghívást kap rangos nemzetközi szakmai rendezvényekre, sőt lehetőséget a részvételre azok tartalmi előkészítésében és lebonyolításában.

Szakmai kapcsolatok

Bevezető

A HWP olyan együttműködések biztosításával járul hozzá a vízügyi kihívások kezeléséhez, amelyekben kifejezetten saját tagjainak szakmai tudása és technológiai megoldásaik kerülnek előtérbe. Versenyképességük javítása és az export növelése érdekében a vállalatok vállalják, hogy a partnerség keretében összehangolják innovációs és marketing tevékenységüket. További céljuk a kiadások csökkentése azokon a területeken, ahol a közös megoldások erre lehetőséget nyújtanak. A HWP ezekben a folyamatokban vállal ösztönző szerepet. Ehhez biztos kapcsolati hátteret biztosítanak számára a vele együttműködő hazai vízipari szereplők, valamint a - megállapodások aláírása révén partnerré vált - illetékes államigazgatási szervezetek.