ASEM Water Szeminárium

ASEM Water Szeminárium

Tartalom

A kétévente megrendezett ASEM Water 5., városi vízgazdálkodásról szóló szemináriuma idén november 17-én került sor. A Csangsából közvetített, hibrid rendezvényen elhangzott előadásokból leszűrhető, hogy a vízgazdálkodás nemcsak az erőforrások rendelkezésre állásának függvénye és nem csak pénz kérdése, de alapfeltétel hozzá a jó kormányzás és a nemzetközi együttműködés is. A víz ugyanis alapvetően helyi, azaz önkormányzati, regionális és nemzeti kérdés, de nemzetközi szinten is sok érdekelt felet érinthet, például a vízgyűjtők területén. További fontos tanulság, hogy hatékony állami kormányzás hiányában a szakpolitikai területek és a kormányzat közötti partnerség és párbeszéd hiányában a politikai döntéshozók elkerülhetetlenül akadályokba ütköznek a vízügyi reformok hatékony tervezése és végrehajtása során. Az ilyen és ehhez hasonló rendezvények lehetőséget biztosítanak az eszmecserére ezekről a kérdésekről. Szükség van a közelmúlt tapasztalatainak számbavételére, a bevált gyakorlatok azonosítására és olyan megoldások kidolgozására, amelyek segítséget nyújtanak a kormányoknak és más érdekelt feleknek a hatékony, átlátható és fenntartható vízügyi politikák kidolgozásában.

Dr. Kovács Károly az első plenáris ülésen nem csak levezető elnökként, hanem előadóként is szerepelt. Prezentációjában a közművagyon és a víz értékének a fenntartható víz- és szennyvíz infrastruktúra-fejlesztések finanszírozhatóságára gyakorolt hatásait elemezte. A HWP elnöke részt vett továbbá az ASEM Water Tudományos és Fejlesztési Bizottságának 6. ülésén, amelyre a szeminárium margóján került sor. A 2012-ben alapított – ugyancsak – Csangsában működő testület 25 nemzetközileg elismert szakértőből áll, akik 15 ASEM-tagot képviselnek (Európai Unió, Egyesült Királyság, Németország, Franciaország, Olaszország, Magyarország, Spanyolország, Bulgária, Szingapúr, Malajzia, Pakisztán, Thaiföld, Laosz, Ausztrália és Kína). Az bizottság elnökének munkáját öt szakértő alelnök, köztük Károly segíti. A 9. ASEM-csúcstalálkozón előterjesztett „ASEM Water Resources Science and Technology Innovation Cooperation Network” kezdeményezés megvalósítása érdekében 2012 óta vízkészlet témában az ASEM Water 10-nél több unilaterális, vagy multilaterális nemzetközi együttműködési projektet hajtott végre, és számos nemzetközi tudományos konferenciát, képzést rendezett az ázsiai-európai régióban.

A szeminárium filmfelvétele ide kattintva, a helyszínen készített fotók pedig itt nézhetők meg.